Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Zarząd Miejski w Łodzi zaprasza na konferencję pod hasłem: 

"EDUKACJA I PREWENCJA W CUKRZYCY" 

uroczystość rozpocznie się dnia 19 listopada 2013 r. (wtorek) o godzinie 15:30

zobacz plakat