W ramach kampanii

"16 DNI  przeciw przemocy ze względu na płeć"


3 grudnia 2013 roku  odbędzie się ważne seminarium "Silna rodzina bez przemocy", pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, a którego ambasadorka jest Sędzia Anna Maria Wesołowska 

Na seminarium  nie tylko powiemy jak jest w tym temacie, ale podyskutujemy, co można poprawić, zmienić, wzmocnić aby przeciwdziałać przemocy w rodzinie.

Zapraszam zatem wszystkich, dla których ten temat jest ważny. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa.  ( z zabraniem głosu...)

Bogna Stawicka
Pełnomocniczka
Prezydent Miasta Łodzi
ds. Równego Traktowania

 ...czytaj więcej