Ile to kosztuje? 

__________________________________________________________________

 

Korzystanie z naszej sieci jest bezpłatne.
Jedyny koszt to niewielkie składki członkowskie w stowarzyszeniu,
które wynoszą 20 zł miesięcznie.

__________________________________________________________________

  

Osoby korzystające z Przycisku Sieci Życia
przy pomocy własnego aparatu telefonicznego,
mogą skorzystać z ulgi w składkach członkowskich do 75%
i opłacać składki w wysokości 5 zł miesięcznie.

__________________________________________________________________

 

 Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
korzystające z Przycisku Sieci Życia przy pomocy własnego aparatu telefonicznego,
mogą zostać zwolnione z opłacania składek członkowskich.  

__________________________________________________________________

 

Krajowa Sieć Alarmowa SKSR, Zabezpieczenie i ochrona domu mieszkania firmy przed włamaniem, Centrum Alarmowe, teleopieka alarm dla osób starszych w razie zasłabnięcia, Przycisk Sieci Życia 

__________________________________________________________________ 

Powiedz o nas znajomym – możesz w ten sposób uratować komuś życie !