| strona główna |


REGULAMINY, POROZUMIENIA, UZGODNIENIA

   PL-CB  RADIO 


          KOMENDA GŁÓWNA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
           Biuro Informatyki i Łączności

Warszawa, dnia 23 grudnia 1996 r.

 

BIiŁ.II/75/96

 
                                   Panowie
                                   Komendanci Wojewódzcy
                                   Państwowej Straży Pożarnej
                                   wszyscy
 
 

        Niniejszym informuję, że w dniu 23 listopada 1996 r. uczestniczyłem w naradzie zorganizowanej przez Zarząd Główny PL-CB Radio.
 
        W swoich wystąpieniach uczestnicy narady deklarowali gotowość do pełniejszej współpracy ze służbami ratowniczymi zarówno w procesie alarmowania jak i przy wstępnej fazie organizacji działań.
 
        Nasłuch kanału ratowniczego "9" nie jest i nie będzie,  dla jednostek ochrony ppoż., podstawowym źródłem informacji o zdarzeniach, niemniej jednak w sytuacji nasilającego się gwałtownie ruchu drogowego, zwiększającej się ilości działań interwencyjnych, pełniejsze wykorzystanie wielkiej rzeszy społeczników pracujących w sieci CB byłoby wskazane.
 
        Za szczególnie cenną uważam inicjatywę prowadzenia przez sztaby PL-CB Radio stałych punktów nasłuchu sieci ratunkowej. Pozwoliłoby to na zdyscyplinowanie pracy w kanale "9", wydzielenie zgłoszeń alarmowych, a tym samym lepsze warunki służby dla dyspozytorów RSK,PA.
 
        W związku z powyższym proponuję aby zainteresowani funkcyjni Komendy Wojewódzkiej i Komend Rejonowych PSP nawiązali kontakty z szefami Krajowej Sieci Ratunkowej PL-CB Radio na szczeblu wojewódzkim i rejonowym w celu uzgodnienia zakresu współpracy oraz zasad i warunków wymiany korespondencji pomiędzy Stanowiskami Kierowania PSP a punktami nasłuchu sieci ratunkowej CB krypt."Ariadna".

 

                                                   DYREKTOR
                                     Biura Informatyki i Łączności
 
 
 

Do wiadomości:
Zarząd Główny PL-CB Radio

 
powrót na storonę poprzednią