22 stycznia 2015 r. w Senacie, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzy petycję dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, których zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r.

Zobacz materiały Senatu RP, dotyczące tej petycji.