Elżbieta RafalskaMinister Elżbieta Rafalska przedstawiła dwa projekty ustaw będące reakcją rządu na postulaty środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Są to niezwykle cenne rozwiązania, które w istotny sposób poprawią sytuację osób niepełnosprawnych. Wprowadzenie takich rozwiązań, jako organizacje niosące pomoc ludziom niepełnosprawnym, postulujemy od wielu lat.

Bardzo istotne jest to, że rządowe projekty zakładają jednakową pomoc wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i nie dyskryminują żadnej części tego środowiska.

Zobacz: