W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że osoby chętne do nadawania komunikatów o zagrożeniach,  w ramach Systemu Alarmowania i Ostrzegania SKSR PL-CB Radio, działającego we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, mogą zgłaszać się do Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej.

Zarejestrowani operatorzy stacji CB są niezwłocznie powiadamiani o ukazaniu się nowego komunikatu.

W celu dokonania zgłoszenia należy przesłać do KSR SSR wypełniony formularz ratownika / operatora, zawierający aktualne dane.

Pobierz druk zgłoszenia format rtf,  format "doc",  format "pdf".