O godz. 14.00 w m. Kałuszyn (woj. mazowieckie) rozpoczął się protest mieszkańców gmin: Cegłów, Latowicz i Kałuszyn pod hasłem "STOP DLA BUDOWY  LINII 400 kv".  Około 100 osób blokuje DK-2 poprzez przechodzenie przez przejście dla pieszych. Policja zorganizowała objazdy drogami lokalnymi dla pojazdów osobowych, samochody ciężarowe kierowane są na DK-50 i DK-62. Przewidywany termin zakończenia zgromadzenia - godz. 20.00.