2018-11-20 godz. 9:03

M. Dąbrówka, pow. włocławski, woj. kujawsko - pomorskie, A1, 216 km, węzeł Kowal, wypadek cysterny z 24,3 t podchlorynu potasu lub sodu, bez rozszczelnienia, autostrada w kierunku Łodzi zablokowana na ok. 4h,