Od 1 listopada 2015 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi funkcjonuje całodobowa infolinia (tel. 987) udzielająca informacji na temat placówek z obszaru województwa łódzkiego, które świadczą pomoc osobom potrzebującym w zakresie miejsc noclegowych, wydawania odzieży i żywności. Na terenie województwa funkcjonują 62 placówki, w tym 42 udzielają noclegu (łącznie ok. 1400 miejsc), 43 wydają posiłki, 43 wydają odzież, obuwie itp.
Poniżej przedstawiamy plakat informacyjny „Pomoc dla bezdomnych, sezon 2015/2016”, który zawiera informacje na temat danych kontaktowych oraz form udzielanego wsparcia przez poszczególne ośrodki. Plakaty te w ilości 700 szt. są rozwieszane w miejscach widocznych dla osób zainteresowanych tego typu pomocą. http://www.lodzkie.eu/…/other/2015_11_10_sezon_2015-2016.pdf